پرسپولیس همیشه قهرمان پرسپولیس یاقوت سرخ آسیاست پرسپولیس محبوب و عشق قلبهاست پرسپولیس از ناجوانـــمردی جداست پرسپولیس همــچون نگینی پر بهاست پرسپولیس رنگش همیشه دلرباست پرسپولیس رنگ آن فرمانـروای رنگ هاست پرسپولیس گلزار سـرخ جاودان پرسپولیس آرامـش روح و روان پرسپولیس آن یکه تاز پر توان پرسپولیس زیباترین عشق جهان پرسپولیس دور از کمی و کاستی پرسپولیس یعنی صفا و راستی پرسپولیس با مهربا نی آشتی پرسپولیس در قلب ما گل کاشتی پرسپولیس آن مظهر پایندگی پرسپولیس مفهوم خوب سادگی http://victory-club.mihanblog.com 2020-05-31T03:30:37+01:00 text/html 2015-01-29T13:39:20+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی س ام اس خنده دار آذر ۹۰ – سری جدید http://victory-club.mihanblog.com/post/265 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://bia2fars.ir/wp-content/uploads/2011/09/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-90-www.bia2fars.ir_.jpg"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-13681" title="اس ام اس خنده دار آذر 90 سری جدید Www.Bia2Fars.iR" alt="اس ام اس خنده دار آذر 90 سری جدید" src="http://bia2fars.ir/wp-content/uploads/2011/09/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-90-www.bia2fars.ir_.jpg" width=255 height=250></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">این روزا ریاضیم خیلی ضعیف شده</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">نمیدونم چرا</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ولی دیگه نمی تونم آدم حسابت کنم !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">منتظرم برگرده ببینم چی میشه !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN id=more-19355></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">سفارش یارو به فرزندش :</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">برو مسجد هم نمازت رو بخون هم کفشاتو عوض کن !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;بگذار قلم را به غزل بسپارم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;شاید گره ای باز شود از کارم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;پرسید: مگر تو هم غزل می گوئی؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;گفتم: په نه په! فقط رباعی دارم !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">توجه :</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ظرفیت کوچه علی چپ پرشده است</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">لطفا دنبال کوچه ی دیگری باشید !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">هرلحظه زند نفوس بد، مادرزن / باشد همه نقش خود بلد، مادرزن</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">یک بشکه عسل هم نـَبـُود کارگشا / درمشکل حل یک عدد مادرزن!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">باید دل من بسوزد و دل بشود / تا این که مقابل تو قابل بشود</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">من شعر سروده ام فقط، شرمنده / در وصف تو باید آیه نازل بشود!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">یارو از باباش میپرسه ، بهترین پسرِ دنیا رو داشتن چه حسیه؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">گفت نمیدونم برو از مادر بزرگت بپرس!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">اون یه دونه یوسفی هم که برگشت به کنعان اش</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">استثنا بود ! تو غمت روبخور !!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد ،خاک بر سرم !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">اگه تو اونی که دلم میخواد ، حتماً خرم !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">این قدر که گیج می زنم بعد از تو / خود را به خلیج می زنم بعد از تو</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">تو جام شراب می زنی بعد از من / من آب هویج می زنم بعد از تو !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پسر: عزیزم امروز میای خونه ما باهم درس بخونیم؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دختر: نمی‌شه، باید درس بخونم !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">یه راه خوب برای فراموش کردن اونیکه دوستش داری</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ولی به هر دلیلی باید فراموشش کنی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">سراغ داری !؟!؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">مشتری: این کت چنده؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">فروشنده: ۱۰۰ هزار تومان</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">مشتری: وای! اون یکی چنده؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">فروشنده: وای وای!!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">یارو یه نفر رو تو خیابون دید و پرسید:</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">شما علی پسر ممدآقا پاسبان نیستی که توی کرج</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">سر کوچه چراغی مأمور بود؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پسر گفت: چرا!؟ یارو گفت: ببخشید! پس حتما عوضی گرفتم !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دخترها تو زندگی شون جز شوهر چیزی نمی خوان</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ولی به شوهر که رسیدن همه چی می خوان !!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بعضی‌‌ها علاوه بر”کودک درون” یک عدد “کرم درون” هم دارن</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">که بعضی‌ وقتا “بعضی‌کار ها” رو میکنه که نباید بکنه ….!!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پدر به دختر :</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دخترم این موقع شب تو بالکن چیکار میکنی ؟؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دختر : دارم ماهو میبینم بابایی !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پدر : پس بی زحمت به ماهت بگو ماشینشو خاموش کنه ، صداش نمیذاره بخوابیم!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">زنه شوهرشو میبره دکتر</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دکتر به زنه میگه: خانم، نباید هیچ استرسی به شوهرتون وارد بشه</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">باید خوب غذا بخوره، هرچی که میخواد براش&nbsp; فراهم بشه</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">و برای ۱ سال هیچ بحث و دعوایی سر هیچ موضوعی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">حتی سر طلا و سکه و ماشین و خونه هم نباید با هم داشته باشن.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">تو راه برگشت مرده میپرسه: خانم دکتر چی گفت؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">زنه میگه : هیچی، گفت تو هیچ شانسی برای زنده موندن نداری!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">مکالمه دو پسر :</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پسر اول: چقدر خپل شدی مرتیکه …</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">شبیه خرسای قطبی شدی الاغ….</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">کمتر بخور ، از صبح تا شب مثل گاو آت و آشغال میخوری</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">معلومه انقدر دایره میشی دیگه …</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پسر دوم : خفه شو عوضی. حرف تو زر مفت هم نیست</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">( محکم تر شدن دوستی بین دو پسر و تموم شدن مکالمه با خنده )</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">مکالمه دو دختر :</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دختر اول: خوشگلم یه مقدار تپل شدی ولی بهت میاد عزیزم …</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دختر دوم: تو هم دماغت بعد عمل یه ذره زیادی کوچیک شده ولی بازم خوشگلی نانازم</P>( از فردای روز مکالمه هیچ رابطه ای بین دو دختر مشاهده نشده <BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:39:07+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی آهنگ جدید و بسیار زیبای مهیار دمیس به نام شمال سبز http://victory-club.mihanblog.com/post/264 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <P align=center><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0" class=Apple-style-span><IMG alt="Mahyar Demise - Shomale Sabz" src="http://www.dsn.bia2music137.com/1390/9%20Azar/4571/Mahyar%20Demise%20-%20Shomale%20Sabz.jpg"></SPAN></P> <P align=center><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Linee.jpg"></P> <P align=right><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Post/320.gif"></P> <P align=right>&nbsp;<FONT face=Tahoma><A href="http://www.dsn.bia2music137.com/1390/9%20Azar/4571/Mahyar%20Demise%20-%20Shomale%20Sabz.mp3">Shomale Sabz</A></FONT></P> <P align=center><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Linee.jpg"></P> <P align=right><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Post/128.gif"></P> <P align=right>&nbsp;<FONT face=Tahoma><A href="http://www.dsn.bia2music137.com/1390/9%20Azar/4571/Mahyar%20Demise%20-%20Shomale%20Sabz%20128.mp3">Shomale Sabz</A></FONT></P> <P align=center><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Linee.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=right><STRONG><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Post/64.gif"></STRONG></P> <P align=right>&nbsp;<FONT face=Tahoma><A href="http://www.dsn.bia2music137.com/1390/9%20Azar/4571/Mahyar%20Demise%20-%20Shomale%20Sabz.ogg">Shomale Sabz</A></FONT></P> <P><STRONG></STRONG></P> <P><STRONG></STRONG></P> <P align=center><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(102,102,102); WORD-SPACING: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none" class=Apple-style-span><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Linee.jpg"></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=right><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Post/20.gif"></P> <P align=right>&nbsp;<FONT face=Tahoma><A href="http://www.dsn.bia2music137.com/1390/9%20Azar/4571/Mahyar%20Demise%20-%20Shomale%20Sabz..mp3">Shomale Sabz</A></FONT></P> <P align=center><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Linee.jpg"></P><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:38:58+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی آهنگ جدید و بسیار زیبای علی دانیال به نام چوب خدا http://victory-club.mihanblog.com/post/263 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#000000><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT: 11px/11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(102,102,102); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0" class=Apple-style-span><IMG alt="Ali Danial - Chobe Khoda" src="http://www.dsn.bia2music137.com/1390/9%20Azar/4574/Ali%20Danial%20-%20Chobe%20Khoda.jpg"></SPAN></FONT> </DIV> <P align=center><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Linee.jpg"></P> <P align=right><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Post/128.gif"></P> <P align=right>&nbsp;<FONT face=Tahoma><A href="http://www.dsn.bia2music137.com/1390/9%20Azar/4574/Ali%20Danial%20-%20Chobe%20Khoda.mp3">Chobe Khoda</A></FONT></P> <P align=center><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Linee.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=right><STRONG><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Post/64.gif"></STRONG></P> <P align=right>&nbsp;<FONT face=Tahoma><A href="http://www.dsn.bia2music137.com/1390/9%20Azar/4574/Ali%20Danial%20-%20Chobe%20Khoda.ogg">Chobe Khoda</A></FONT></P> <P><STRONG></STRONG></P> <P><STRONG></STRONG></P> <P align=center><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: 11px tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(102,102,102); WORD-SPACING: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none" class=Apple-style-span><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Linee.jpg"></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa><SPAN lang=fa></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=right><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Post/20.gif"></P> <P align=right>&nbsp;<FONT face=Tahoma><A href="http://www.dsn.bia2music137.com/1390/9%20Azar/4574/Ali%20Danial%20-%20Chobe%20Khoda..mp3">Chobe Khoda</A></FONT></P> <P align=center><IMG alt="" src="http://dsn.bia2music137.com/Bia2Music/Linee.jpg"></P><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:38:52+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی مگه خودت ناموس نداری ! (عکس ) http://victory-club.mihanblog.com/post/262 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <H1> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_14.html"><IMG title="www.parsnaz.ir - چشم چرانی نکن بده + عکس" border=0 alt="www.parsnaz.ir - چشم چرانی نکن بده + عکس" src="http://www.parsnaz.ir/upload/40/0.278166001322047876_parsnaz_ir.jpg"></A></DIV></H1> <H1 style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_14.html"><IMG style="opacity: 1" id=img9431497b6936250a lang=../upload/40/0.254653001322047877_parsnaz_ir.jpg title="www.parsnaz.ir - چشم چرانی نکن بده + عکس" border=0 alt="www.parsnaz.ir - چشم چرانی نکن بده + عکس" src="http://www.parsnaz.ir/upload/40/0.254653001322047877_parsnaz_ir.jpg"></A></H1><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:38:46+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم http://victory-club.mihanblog.com/post/261 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <H1 align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 321px; HEIGHT: 258px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.017540001322237408_jazzaab_ir.jpg"></FONT></A></H1> <H1 align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><FONT size=2><BR></FONT></A></H1> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 308px; HEIGHT: 271px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.217848001322237409_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 344px; HEIGHT: 323px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.304338001322237411_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 382px; HEIGHT: 330px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.570941001322237412_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.699317001322237413_jazzaab_ir.jpg" width=526 height=394></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.598888001322237414_jazzaab_ir.jpg" width=529 height=396></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.709439001322237415_jazzaab_ir.jpg" width=522 height=357></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 562px; HEIGHT: 400px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.664463001322237416_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 555px; HEIGHT: 397px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.610982001322237417_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 554px; HEIGHT: 415px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.722240001322237418_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 577px; HEIGHT: 432px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.989048001322237419_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 572px; HEIGHT: 428px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.048206001322237421_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 548px; HEIGHT: 411px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.335935001322237422_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 572px; HEIGHT: 322px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.447622001322237423_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 560px; HEIGHT: 427px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.499081001322237424_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.449025001322237425_jazzaab_ir.jpg" width=571 height=415></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 588px; HEIGHT: 440px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.649708001322237426_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 541px; HEIGHT: 362px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.073689001322237428_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG style="WIDTH: 545px; HEIGHT: 339px" title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.022623001322237429_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.928472001322237430_jazzaab_ir.jpg" width=588 height=441></A></P> <P align=center><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><IMG title="زیباترین پس زمینه ها مخصوص ماه محرم" border=0 hspace=0 alt="پس زمینه های زیبا مخصوص ماه محرم - www.jazzaab.ir" align=bottom src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.277125001322237432_jazzaab_ir.jpg" width=584 height=388></A></P> <DIV><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_7.html"><BR></A></DIV><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:38:40+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی sms love جدید آذر ماه 90 http://victory-club.mihanblog.com/post/260 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <H1> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_8.html"><IMG alt="اس ام اس عاشقانه جدید آذر ماه ۹۰ - www.jazzaab.ir" src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.119241001322236771_jazzaab_ir.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P><BR></H1> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دلم خوش بود که یارم با وفا بود / کمی از زندگیش از آن ما بود</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">ولی افسوس که فکر ما غلط بود / که زنگ تفریحش احساس ما بود . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">عمر من در عشق خوبان سر رسید / موی من از عشق خوبان شد سفید</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">صد من چون از کبوتر خانگیست / ناز کردن بر من از دیوانگیست</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">من چه دارم از تو پنهانش کنم ؟ / جان تقاضا کن که قربانت کنم</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">آشق !</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">از این به بعد اینگونه بنویسید ! چون همیشه سرش کلاه می رود . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">دریا همیشه از من دلگیر است</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">چون بزرگی دل دوستانم را به رخ او میکشم . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">گوشه تا گوشه صحرا بخواب و نهراس</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">گرگ ها خاطرشان هست که "آهوی" منی . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">گفته اند: روز محشر با کسی که دوستش داری محشور خواهی شد!</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">یعنی ما با هم! چقدر برای تموم شدن دنیا بی تابم</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دستانت ،<A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_8.html"> حلقه</A> میزنند به دور کمرم</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">این تنها &lt;پــرانتـز&gt; دوست داشتنیه زندگیه من است&nbsp;. . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">وقتی برای موندنـت "فاصله ها" حَریص می شن</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">واسه یه لحظه بودنت " ثانیه ها " عــزیز می شن . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">میگن اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">برای بودنش ازش تشکر کن ، متشکرم که هستی . . . !</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه ، چشمانت را از من دور کند</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">یا رب سببی ساز که یارم به سلامت بازآید و بٍرَهانَدَم از بند ملامت</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">خاک ره آن یار سفرکرده بیارید ، تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">لعنت به همه قانون های دنیا ، که در آن شکستنِ دل پیگردِ قانونی نـَدارد . . . !</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">کاش در دهکده ی عشق فراوانی بود / توی بازار صداقت کمی ارزانی بود</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پروانه پر ، گنجشک پر ، کلاغ پر...</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">دلم واسه دیدنت همیشه پر پر پر پر پر پر!</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">فروغ چشم پر آبم تو هستی / دلیل اینکه بیتابم تو هستی</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">اگرچه آدمی ناچیز هستم / خدا را شکر دنیایم تو هستی . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و میگویم :</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">تا گل من هست زندگی باید کرد . . . !</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">بیا تا من و تو جانانه باشیم / یکی شمع و یکی پروانه باشیم</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">به پای سایه های گل نشینیم / دعا بر هم کنیم تا زنده باشیم . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">بگویم و بدانی یا نگویم و میدانی ، فاصله دورت نمیکند ،</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">در خوبترین جای جهان جا داری ، جایی که دست هیچکس به تو نمیرسد . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">دوستان من مثل گندمند</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">یعنی یه دنیا برکت و نعمت ، نبودنشان قحطی و گرسنگی</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">و من چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند . . .</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">.</P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center">اگه قرار بود هرکسی بزرگترین غمش رو برداره و ببره تحویل بده</P><BR> <P>با دیدن غمهای دیگران آهسته غمش رو در جیبش میگذاشت و به خونه بر می گشت ...<BR></P><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:38:32+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی زندان عقل و دل !! (عکس) http://victory-club.mihanblog.com/post/259 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV><BR> <H1> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A title="عجیب‌ ترین زندان دنیا" href="http://www.taknaz.ir/"><IMG style="WIDTH: 690px; HEIGHT: 454px" title="زندان عقل و دل !! (عکس)" border=0 alt="زندان عقل و دل !! (عکس) - www.taknaz.ir" src="http://www.taknaz.ir/upload/61/0.399691001322297466_taknaz_ir.jpg"></A></P></H1><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:38:26+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی مظفری‌زاده باز هم داور دیدار ذوب‌آهن و پرسپولیس شد http://victory-club.mihanblog.com/post/258 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV><SPAN class=createdate></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><IMG style="BORDER-BOTTOM: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; MARGIN: 5px 10px; FLOAT: left; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-RIGHT: black 1px solid" border=0 src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/08/15/13900815123646_PhotoA.jpg" width=185 height=111><SPAN style="COLOR: #ff0000">سعید مظفری‌زاده دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و پرسپولیس را قضاوت خواهد کرد.</SPAN></P> <DIV id=jc> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iffhs.de/?b002ec70a804f4cd003f09" target=_blank><BR>اسامی داوران جام حذفی به شرح زیر است: <BR><BR><STRONG>یکشنبه6/9/90</STRONG><BR>ذوب آهن – پرسپولیس - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان - ساعت 14:30<BR>سعید مظفری زاده – داود رفعتی – محمدرضا امینی – سیدحسین زرگر – ناظر: بهرام مهرپیما<BR><BR>سیاه جامگان – شهرداری یاسوج - ورزشگاه تختی مشهد - ساعت 14<BR>محمد ملکی – محبت علی رضایی تبار – غلامرضا تیموری – رضا عادل – ناظر: حاتم بک پور<BR><BR>ماشین سازی تبریز – داماش گیلان - ورزشگاه یادگار امام (ره) - تبریز - ساعت 14:30<BR>رحیم مهرپیشه – بهرام کیانی – حسن ظهیری – ایرج ساعدی – ناظر: حسین خوشخوان<BR><BR>مس سرچشمه – صبای قم - ورزشگاه باهنر – کرمان- ساعت 14<BR>محمد کمانی- صادق نوری – علیرضا غنو – جمشید محمدی – ناظر: ابراهیم میرزابیگی<BR><BR><STRONG>دوشنبه 7/9/90</STRONG><BR>ابومسلم مشهد – شاهین بوشهر - ورزشگاه تختی مشهد - ساعت 14<BR>رسول رهبرفام – سعید قاسمی – سخاوت سلیمان نژاد – رضا عادل – ناظر: حاتم بک پور<BR><BR>مس کرمان – فجر سپاسی - ورزشگاه باهنر - کرمان - ساعت 14<BR>رضا کرمانشاهی – حمید نظری – علیرضا ایلدروم – جمشید محمدی – ناظر: ابراهیم میرزابیگی<BR><BR>صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان - ورزشگاه تختی – آبادان - ساعت:۱۴:۳۰<BR>محسن ترکی – رضا سخندان – غلام آموزگار – البرز حاجی پور – ناظر: عبدالله باعزم<BR><BR>استقلال – مهر کرج - ورزشگاه آزادی تهران - ساعت 16:15<BR>یدالله جهانبازی – حمید غمزه – سجاد طوری – محمدرضا فغانی – ناظر: ابوطالب طاهریان<BR><BR>مظفری‌زاده در حالی به عنوان داور دیدار ذوب‌‌آهن و پرسپولیس انتخاب شده که منصور ابراهیم‌زاده سرمربی ذوب‌آهن در دو سه مسابقه قبلی به این موضوع اعتراض و اعلام کرده بود که چرا باید مظفری‌زاده همواره این بازی را قضاوت کند. ابراهیم‌زاده می‌گفت که چرا این داور در چند مسابقه متوالی باید قضاوت بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن را برعهده داشته باشد&nbsp; <SPAN class=article_separator><BR></SPAN></A></P> <H4></H4></DIV><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:38:20+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی گذر از ذوب آهن برای رویارویی احتمالی با استقلال http://victory-club.mihanblog.com/post/257 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV><SPAN class=createdate></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><IMG style="BORDER-BOTTOM: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; MARGIN: 5px 10px; FLOAT: left; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-RIGHT: black 1px solid" border=0 src="http://fc-perspolis.com/uploads/posts/1302462778.jpg" width=185 height=111><SPAN class=createdate> </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #ff0000">تیم‌های فوتبال ذوب‌‌آهن و پرسپولیس در حساس‌ترین دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به مصاف یکدیگر می‌روند.</SPAN></P><SPAN style="COLOR: #ff0000"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN style="COLOR: #333333">با</SPAN>&nbsp;<SPAN style="COLOR: #333333">کاهش تعداد سهمیه‌های فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا رقابت‌های جام حذفی با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN style="COLOR: #333333"></SPAN></SPAN>طبق تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه‌های ایران به دو سهمیه قطعی و دو سهمیه مشروط کاهش یافت و بدین ترتیب علاوه بر قهرمان لیگ، قهرمان جام حذفی مجوز حضور در آسیا را به دست خواهد آورد. از همین رو این مسابقات با حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><BR>در مهمترین دیدار مرحله یک هشتم نهایی فردا ذوب‌آهن میزبان پرسپولیس خواهد بود. پرسپولیس که در دو دوره گذشته عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورده امسال می‌خواهد هت‌‌تریک کند و برای بار سوم جام را بالای سر ببرد. آنها اما کار سختی پیش‌رو&nbsp; دارند چرا که در صورت برتری برابر ذوب‌آهن احتمالا&nbsp;در مرحله بعد به مصاف استقلال خواهند رفت. استقلالی که روز دوشنبه کار آسان‌تری پیش رو دارد و باید با تیم دسته‌دومی سایپا مهر کرج دیدار کند. برنده این دیدار در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده مسابقه پرسپولیس و ذوب آهن خواهد رفت.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><BR>پرسپولیس که در لیگ شرایط مناسبی ندارد جام حذفی را فرصت مناسبی برای آشتی با هواداران خود می‌داند. این در شرایطی است که ذوب‌آهن نیز از روزهای اوج خود فاصله گرفته و مشکلات مالی باعث شده این تیم وضعیت مناسبی نداشته باشد. با این حال شاگردان ابراهیم‌زاده با علم به این موضوع که جام حذفی راه ساده‌تری برای رسیدن به آسیا است به مصاف سرخپوشان خواهند رفت. پیروزی در بازی فردا برای هر دو تیم حیاتی است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:<BR><BR><STRONG><SPAN style="COLOR: #7030a0">یکشنبه 6/9/90 <BR></SPAN></STRONG>سیاه‌جامگان مشهد - شهرداری یاسوج، ساعت 14 - ورزشگاه تختی مشهد<BR>مس سرچشمه - صبای قم، ساعت 14 - ورزشگاه شهید باهنر کرمان<BR>ماشین‌سازی تبریز - داماش گیلان ساعت 14:30 - ورزشگاه یادگار امام تبریز<BR>ذوب‌آهن - پرسپولیس، ساعت 14:30 - ورزشگاه فولادشهر اصفهان<BR><BR><STRONG><SPAN style="COLOR: #7030a0">دوشنبه 7/9/90</SPAN></STRONG><BR>ابومسلم - شاهین بوشهر، ساعت 14 - ورزشگاه تختی مشهد<BR>مس کرمان - فجر سپاسی شیراز، ساعت 14 - ورزشگاه شهید باهنر کرمان<BR>صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 14:30 - ورزشگاه تختی آبادان<BR>استقلال - <SPAN id=2041_9>سایپا‌ مهر</SPAN> کرج، ساعت 16:15 - ورزشگاه آزادی تهران</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN style="COLOR: #333333"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P><SPAN class=article_separator>&nbsp;</SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iffhs.de/?b002ec70a804f4cd003f09" target=_blank><IMG border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/banners/alikarimi.gif" width=468 height=80></A></P><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:38:12+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی گزارش تصویری: تمرین آدینه ی سرخ پوشان http://victory-club.mihanblog.com/post/256 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV><SPAN style="COLOR: #ff0000">آخرین تمرین پرسپولیس قبل از سفر به اصفهان، صبح امروز و در ورزشگاه درفشی فر پیگیری شد.</SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><BR></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322220716.jpg" width=550 height=366> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322220928.jpg" width=433 height=650></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322220907.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322220868.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322220716.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322220745.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322220688.jpg" width=650 height=433></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322221058.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322221035.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322220954.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322220983.jpg" width=650 height=433></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/gallery/90-91/Tamrin/4.azar/1322221003.jpg" width=650 height=433></P><SPAN class=article_separator>&nbsp;</SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iffhs.de/?b002ec70a804f4cd003f09" target=_blank><IMG border=0 src="http://www.perspolis-club.com/images/banners/alikarimi.gif" width=468 height=80></A></P> <H4><BR></H4><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:38:04+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی افزایش زندانیان مهریه (کاریکاتور) http://victory-club.mihanblog.com/post/255 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV><BR> <H1> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://www.taknaz.ir/"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="افزایش زندانیان مهریه (کاریکاتور)" alt="افزایش زندانیان مهریه (کاریکاتور) - www.taknaz.ir" src="http://www.taknaz.ir/upload/61/0.399245001322120699_taknaz_ir.jpg"></A></DIV></H1><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:37:56+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی دانلود آهنگ شیما به نام شک نکن http://victory-club.mihanblog.com/post/254 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://bia2fars.ir/wp-content/uploads/2011/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DA%A9-%D9%86%D9%83%D9%86.jpg"><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-19224" title="دانلود آهنگ شیما به نام شک نكن Www.Bia2Fars.iR" alt="دانلود آهنگ شیما به نام شک نكن" src="http://bia2fars.ir/wp-content/uploads/2011/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DA%A9-%D9%86%D9%83%D9%86-300x300.jpg" width=300 height=300></A></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000000"></SPAN><STRONG><A href="http://dl.farsahang.in/ok/musicfa/90/azar/Shima%20-%20Shak%20Nakon%20%28128%29.mp3"><STRONG>Download</STRONG></A></STRONG> </DIV><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:37:49+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی گفت و گوی صدام، بن لادن و قذافی /کاریکاتور http://victory-club.mihanblog.com/post/253 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV><BR> <H1> <P><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" color=#000000><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_14.html"><IMG border=0 alt="گفت و گوی صدام، بن لادن و قذافی /کاریکاتور - www.jazzaab.ir" src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.577296001322164246_jazzaab_ir.jpg"></A></FONT></P></H1><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:37:43+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی سری جدیدی از خودروهای Genty Akylone http://victory-club.mihanblog.com/post/252 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>سری جدیدی از خودروهای Genty Akylone به زودی به بازار می آید. البته باید این موضوع فراموش نشود که تنها 15 عدد از این خودروی ویژه تولید می شود. <BR>جدا از موتور بسیار قوی و منحصر به فرد، این خودرو به گیربکس هفت سرعته مجهز است.<BR>این ماشین 1000 اسب بخار دارد و در طی 2.7 ثانیه سرعتش به 100 کیلومتر در ساعت می رسد.</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV align=center> <DIV><BR><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_15.html"><BR></A></DIV></DIV></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_15.html"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 410px; HEIGHT: 307px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="" alt="" src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.238682001322164508_jazzaab_ir.jpg"><BR><BR></A> <DIV><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_15.html"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 410px; HEIGHT: 307px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="" alt="" src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.717549001322164509_jazzaab_ir.jpg"></A></DIV><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_15.html"><BR></A> <DIV><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_15.html"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 410px; HEIGHT: 307px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="" alt="" src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.186819001322164511_jazzaab_ir.jpg"></A></DIV><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_15.html"><BR></A></SPAN></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> <DIV><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_15.html"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 410px; HEIGHT: 304px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="" alt="" src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.642298001322164512_jazzaab_ir.jpg"></A></DIV></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> <DIV><A href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_15.html"></A></DIV></SPAN></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"></SPAN></SPAN><BR><BR><BR> text/html 2015-01-29T13:37:36+01:00 victory-club.mihanblog.com دختر برفی اولین فراری دو دیفرانسیل جهان (عکس) http://victory-club.mihanblog.com/post/251 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV><BR> <H1> <DIV><A title="فراری دو دیفرانسیل" href="http://www.jazzaab.ir/news_cats_15.html" target=_blank><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="" alt="" src="http://www.jazzaab.ir/upload/2/0.553872001322164725_jazzaab_ir.jpg"></A></DIV></H1><BR><BR><BR>